文字サイズ

Mensahe para sa mga bata

Unang bahagi Mensahe para sa mga bata

Mensahe mula sa Prepektura ng Shiga

Mag ingat po tayong mahawaan ng impeksyon mula sa COVID-19

Gobernador sa Prepektura ng Shiga Taizo Mikazuki

Watan

Watan [uhu,uhu (ubo) parang may lagnat ako. ngunit kailangan kong pumasok sa paaralan]

Gobernador[Kung masakit ang lalamunan o may lagnat, magpahinga,huwag pilitin ang katawan]

Watan [ Yehey! ano ang lalaruin ninyo?]

Kapag nag uusap-usap ugaliing magsuot ng maskara

Gobernador [Iwasang mag usap-usap kung walang suot na maskara magsuot tayo ng maskara habang nag uusap-usap]

Gobernador [Kung lahat mag iingat, mapapangalagaan mo ang iyong mga mahal sa buhay]

Pangalawang bahagi Mensahe para sa mga bata

Mensahe mula sa Prepektura ng Shiga

Upang hindi mahawa sa impeksyon ng COVID-19

Gobernador sa Prepektura ng Shiga Taizo Mikazuki

Watan

Gobernador [ Upang hindi tayo matalo nitong COVID-19 mahalagang gawin natin ito]

Gobernador [ Una sa lahat, Kumain ng mabuti at saka matulog ng mabuti]

Watan [ Yehey! ang saya,magsasayaw ako sa bahay]

Gobernador [ Kung maari, manatili at gawin sa loob ng bahay]

Gobernador [ kung may problema huwag mahiyang magsabi sa mga taong malapit sayo]

Watan [ Hindi tayo papatalo sa COVID-19]

お問い合わせ
知事公室 広報課
電話番号:077-528-3041
FAX番号:077-528-4803
メールアドレス:[email protected]