文字サイズ

[Impormasyon] Tatlong kahilingan mula sa Gobernador ng Shiga para sa mga mamayan ng Prepektura

Tatlong kahilingan mula sa Gobernador ng Shiga para sa mga mamayan ng Prepektura Sa kasalukuyang petsa( Abri 10 ),mayroon ng 34 katao ang nahawaan ng bagong coronavirus (COVID-19) sa Prepektura ng Shiga.

May mga kumpol kung saan maraming tao ang nahawahan sa parehong lugar, at ang iba ay hindi alam kung paano sila nahawaan.

Ang bilang ng mga taong nahawahan ay maaaring tumaas pa sa ng malaki sa hinaharap

Napakahalaga ng inyong mga aksyon upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon.

Muli, hiningi ko sa inyo ang tatlong sumusunod na mga bagay.

1) Mangyaring huwag lumabas ng bahay kapag wala kang importanteng lakad. Manatili sa bahay

Maaari kang lumabas kapag kailangan mong magpunta sa ospital, mamalengki ng pagkain, papasok sa trabaho, atbp. Maaari ka ring mag-ehersisyo at maglakad sa labas.

2) Kapag nagtatrabaho mas mainam kung gagamit ng teleworking: na trabaho na pupuwedeng gawin sa bahay at maari magpaatubli sa oras ng trabaho : baguhin ang oras sa ng pagpasok sa trabaho,kung maari gumamit ng besikleta kung papasok sa trabaho upang makaiwas sa maraming tao .

3) Iwasang lumikha ng isang kapaligiran na kung saan ”sarado”, ”siksik”, at may malapitang pakikipag usap sa lugar ng trabaho o sa lugar ng pamumuhay. kung maari iwasang pumunta..

Ayon sa naipahayag ang mga impeksiyon ay maaring kumalat sa mga kainan at mga (bar, ,nigh tclubs atbp.). At mga istasyon ng karaoke kung saan naghihintay ang mga suki (Parukyano) ng oras. Mangyaring huwag pumunta sa naturang lugar.

Ang mga libreng pasilidad ng prepektura na ginagamit ng pang kalahatan(pampubliko) ay sarado hanggang Mayo 6.

Pansamatalanag Hindi magagamit. Kanselahin o ipagpaliban ang mga kaganapan.

Mangyaring makipagtulungan upang maprotektahan ang iyong buhay at kalusugan.

Abril 10, 2020(Reiwa2)

MIKAZUKI TAIZO Gobernador ng Shiga Prepektura ng Shiga.

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部薬務課
電話番号:077-528-3632
FAX番号:077-528-4863
メールアドレス:[email protected]